HôtelHotel
HotelHôtelHotelHôtelHotel
Drukken

Hotel

L'Affenage is ook in het frans (foin= hooi afgeleid naar hooivoorraad) een minder bekend woord.

Een plaats waar de paarden kunnen eten en drinken, dus ook de ruiters kunnen er rusten.

U heeft het al begrepen, een afspaning in Vlaanderen een uitspanning in Nederland.

Samen vormen de aanpalende herenboederij, l'Affenage en het kasteel, de spil van het gehuchtje Blier met zijn oorspronkelijk Gallische  naam " Blair", een open plek in een bebost terrein.

L'Affenage heeft negen kamers . Zijn restaurant beoogt  een voortreffelijke en authentieke keuken.

L'Affenage - Restaurant & Hôtel - B-6997 Blier (Erezée) - Tél: +32/86/47.08.80